KIRJALLISET KÄÄNNÖKSET

Mikä tahansa kirjallinen teksti on käännettävissä: parisanaisesta tietokyltistä aina isoon romaaniin, arkiasioinnista aina väitöskirjaan saakka.
Kääntämisen tarkoitus on ilmaista alkutekstissä olevat asiat mahdollisimman tarkasti ja sujuvasti sillä kielellä, jolle käännetään – eli käännetyn tekstin lukijalle pitäisi jäädä vaikutelma, että teksti onkin alunperin kirjoitettu sillä kielellä. Asiateksteissä on tärkeä myös termien oikeellisuus ja kyseisen tekstityypin (esim. juridinen teksti, mainosteksti tms.) tyylivaatimusten noudattaminen. Kääntäjän on siis hyvän kielitaidon lisäksi tunnettava myös käännettävän tekstin aihepiiri ja muotovaatimukset.
Käyttämämme kääntäjät ovat luotettavia ammattilaisia, jotka hallitsevat sekä kielen että kääntämänsä erikoisalan. Laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi kaikki käännökset oikoluetaan, samalla tarkastetaan sisällöllinen vastaavuus ja termien oikeellisuus, käyttämällä tarvittaessa alaan perehtynyttä asiantuntijaa.

Mikäli teillä on mitä tahansa tekstejä, jotka tarvitsevat kääntämistä, kääntykää rohkeasti puoleemme. Yhteistyössä kokeneiden käännösasiantuntijoiden kanssa löydämme aina parhaan ratkaisun.