TEKSTIEN OIKOLUKU JA TOIMITTAMINEN

Kunnon tekstin pitäisi kiinnostaa lukijaa ja olla helppo ymmärtää, puhumattakaan moitteettomasta kieliasusta. Siksi ainakin julkaistavaksi tarkoitetut tekstit kannattaa tarkastuttaa ammattitaitoisella kielentarkastajalla.

Oikoluku tarkoittaa lyönti-, kirjoitus- ja kielivirheiden korjaamista.

Tarjoamme oikolukua sekä alkuperäisille että käännösteksteille.

Toimittaminen käsittää oikoluvun lisäksi myös tekstin loogisen rakenteen, yksiselitteisyyden ja selkeyden sekä termien oikeellisuuden tarkistamisen. Toimittaja parantaa tekstin luettavuutta, kohentaa kieliasua ja tyyliä. Käännettyjen tekstien toimittaminen edellyttää käännöksen vertailua alkutekstiin sekä faktojen, käsitteiden ja termien vastaavuuden tarkistamista.


TEKSTIEN OIKOLUVUN JA TOIMITTAMISEN HINNAT

Hinnoittelu perustuu laskennalliseen käännössivuun = 220 sanaa / 1560 kirjainmerkkiä. Työn pituus lasketaan yleensä loppuversiosta eli korjatusta tekstistä.

Hinta riippuu konkreettisesta tekstistä ja sen tarkoituksesta – tämäntyyppinen palvelu voi sisältää pelkkää oikeinkirjoitusvirheiden korjaamista, mutta myös termien tarkistusta ja yhdenmukaistamista teknisessä tekstissä tai vaativan mainostekstin tyylin muokkaamista jne. Siksi kustakin työstä tehdään tapauskohtainen tarjous.