KIRJALIKUD TÕLKED

Tõlkida saab põhimõtteliselt kõike kirjapandut, paarisõnalisest infosildist paksu raamatuni, argisuhtlusest teadustööni. Tõlkimine iseenesest on vahend, tõlkeprotsessi eesmärgiks ja lõpptulemuseks on korrektne ja igas mõttes loetav tekst, mis annab sihtkeeles adekvaatselt edasi nii algteksti informatiivse sisu kui võimalikud stiilivarjundid ja emotsionaalse laengu. Tekst, mida lugedes ei paista kuskilt välja, et tegemist on tõlkega. See on ka meie tõlkijate eesmärk –kvaliteetsed tõlked, mille tegemisel on maksimaalselt arvesse võetud nii teksti spetsiifikat kui sihtgruppi ehk teksti lugejat/kasutajat.

Kirjalike tekstide kõikehõlmavat liigitust on väga raske, kui mitte võimatu koostada, sestap – kui Teil on ükskõik mis liiki või ükskõik mis mahus tekst, mis vajaks teise keelde ümberpanemist, pöörduge meie projektijuhtide poole, et saavutada parim võimalik tulemus.